Brexit och luftfarten

En rapport om konsekvenserna för svensk luftfart vid en hård brexit.

Brexit och luftfarten

I juni 2016 vann lämna-sidan folkomröstningen om Storbritanniens medlemskap i EU och nio månader senare utlöste Storbritannien artikel 50 i Lissabonfördraget. Därmed kommer landets utträde ur EU, "brexit", att ske automatiskt efter två år, om inget annat beslutas med enighet av alla medlemsländer.

I den här rapporten diskuteras hur en eventuell hård brexit kan komma att påverka luftfarten. Rapporten bygger huvudsakligen på synpunkter från branschaktörer och Transportstyrelsens egna bedömningar.

Read summary in english

Utgiven 2018-11-05