Branschanalys av järnvägsföretag 2008-2009

I Transportstyrelsens marknadsövervakning ingår att årligen upprätta en branschanalys. Syftet med branschanalysen är att beskriva järnvägsföretagens konkurrensmiljö och ekonomiska förhållanden.

Branschanalys av järnvägsföretag 2008-2009

Branschanalysen omfattar aktörer som är verksamma på den svenska järn-vägsmarknaden och den innehåller en branschstrukturanalys och en nyckeltalsanalys. Järnvägsmarknaden har delats in i två delmarknader, gods- och persontransportmarknaden. Marknadsförutsättningarna skiljer sig åt genom att godstransportmarknaden är konkurrensutsatt sedan 1996 medan persontransportmarknaden ännu inte är helt konkurrensutsatt.

Utgiven 2010-10-01