Nya företagsformer

Nya företagsformer

En granskning av flygmarknadens nya företagsformer och strategier. 
I rapporten ingår utredning av tillståndsfrågan och klargörande hur utvecklingen påverkar konkurrensen på marknaden. Rapporten innehåller även ett antal frågeställningar där ytterligare utredningsarbete är nödvändigt för att utveckla och förbättra konkurrenssituationen.

Utgiven 2007-06-20