Flygtrafiktjänst i Sverige

Flygtrafiktjänst i Sverige - En utredande och jämförande studie om förutsättningar för konkurrensutsättning. 

Flygtrafiktjänst i Sverige

I denna rapport behandlas delmarknaden flygtrafiktjänster i Sverige. Den utvecklingsfas som denna marknad befinner sig i uppvisar många typiska drag.

Utgiven 2005-06-20