Flygets utveckling 2007

Lågkostnadsbolagens allt större marknadsandelar har gjort att resenärerna blivit mer prismedvetna. Den ökade konkurrensen på framförallt utrikesresorna har också inneburit att priserna varierar mycket.

Flygets utveckling 2007

Samtidigt fortsätter inrikesflyget att minska, men priserna på resorna inom landet ökade under 2007.

Utgiven 2008-03-30