Flygets utveckling 2003

Svårigheter – det är ett ord som förknippats med luftfartssektorn det gångna året. Orsakerna är många. En orolig omvärld med Irak-kriget och SARS-epidemin i kombination med en nedåtgående konjunktur isåväl Europa som USA, har satt stor press på flyget.

Flygets utveckling 2003

Men bekymren har i sintur tvingat branschen till förändringar och anpassningar med passagerarna som vinnare med lägre priser.

Utgiven 2004-03-15