Svenska infrastrukturförvaltare 2011

Svenska infrastrukturförvaltare 2011

Denna rapport redogör för Transportstyrelsens arbete under 2011 när det gäller marknadstillsyn inom järnvägssektorn, specifikt inriktat på händelser bland de svenska infrastrukturförvaltarna. Dokumentet beskriver förändringar i antalet infrastrukturförvaltare, vilka tvister som pågår resp. har avslutats under året samt en blick framåt vad kommande år kan komma att innebära.

Huvudsyftet med rapporten är att ge en övergripande beskrivning av Transportstyrelsens aktiviteter inom området marknadstillsyn och prövning av tvister och förändringar under året.

Utgiven 2012-08-23