×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Svenska infrastrukturförvaltare 2010

Svenska infrastrukturförvaltare 2010

I föreliggande rapport sammanfattas järnvägsavdelningens arbete med marknadstillsyn och prövning av tvister för 2010.

Utgiven 2011-02-01