Säkerhetsrapport järnväg 2021

Säkerhetsrapport järnväg 2021

Transportstyrelsens årsrapport för 2021 redogör för den svenska säkerheten inom järnvägen. Den beskriver säkerhetsnivån i Sverige och det svenska säkerhetsarbetet.

Utgiven 2022-09-29