Säkerhetsrapport järnväg - Transportstyrelsens årsrapport för 2015

Den årliga rapporten om järnvägens säkerhet beskriver säkerhetsnivån i Sverige och redogör för Transportstyrelsens säkerhetsarbete. 

Säkerhetsrapport järnväg - Transportstyrelsens årsrapport för 2015

Beskrivningarna följer de krav som ställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG, även kallat järnvägssäkerhetsdirektivet.

Rapporten innehåller även Transportstyrelsens bedömning av säkerhetsutvecklingen som är ett uppdrag av regeringen. Rapporten ska överlämnas till regeringen och Europeiska unionens järnvägsbyrå.

Förutom Transportstyrelsens egna underlag har även järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare bidragit med underlag genom deras årliga säkerhetsrapportering.

Utgiven 2016-09-30