Riskbedömning avseende bromsblock av komposit under svenska vinterförhållanden(2021)

Riskbedömning avseende bromsblock av komposit under svenska vinterförhållanden(2021)

I rapporten belyses de risker som uppstår vid användandet av kompositbromsblock under vinterförhållanden samt riskernas konsekvenser och allvarlighetsgrad. Risker belyses både ur teknisk och operativ synpunkt. Vidare ges en sammanfattning av resultat från de tester som genomförts och en rad säkerhetshöjande åtgärder identifieras för vidare utredning.

Relaterade rapporter

Utgiven 2021-10-05