Regeringsuppdrag om avgifter som syftar till att minska störningar i järnvägssystemet - Transportstyrelsens tillsyn av kvalitetsavgifter

Regeringsuppdrag om avgifter som syftar till att minska störningar i järnvägssystemet - Transportstyrelsens tillsyn av kvalitetsavgifter

Den 10 juli beslutade regeringen om ett uppdrag till Transportstyrelsen som syftar till att minska störningarna i järnvägssystemet (N2014/3122/TE). Transportstyrelsens uppdrag är att redovisa hur tillsynen av fastställande och uttag av sådan avgift som avses i 7 kap. 5a§ järnvägslagen (2004:519) – och som syftar till att minska störningar i järnvägssystemet – kan bli mer effektiv och vid behov skärpas.

Utgiven 2014-11-24