Kapacitetstilldelning på järnvägen

Samhällsekonomisk effektivitet och Transportstyrelsens tillsyn

Kapacitetstilldelning på järnvägen

Rapporten utgör en del av Transportstyrelsens arbete med marknadstillsyn och marknadsövervakning av kapacitetstilldelningen på järnvägsområdet. Rapporten utgår från Transportstyrelsens erfarenheter och ett FoI-uppdrag till Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) om samhällsekonomiskt effektiv kapacitetstilldelning.

Förhoppningen är att rapporten skall bidra till kunskapsläget om kapacitetstilldelningen och ge strategiskt stöd till Transportstyrelsens fortsatta arbete med marknadstillsyn.

Utgiven 2016-12-01