Effekterna av införande av bullerkrav på befintliga godsvagnar

/link/e517b86d29374347967137777db87ac7.aspx

EU-kommissionen har föreslagit en ny förordning som ställer hårdare bullerkrav på godstrafiken på tystare järnvägsstråk. Det betyder att befintliga godsvagnar måste byggas om; antingen måste dagens gjutjärnsbromsblock bytas ut till kompositbromsblock eller så måste hela bromssystemet bytas ut mot skivbromsar.

Utgiven 2018-10-15