Analyser av olyckor i plankorsningar

Analyser av olyckor i plankorsningar

VTI har fått i uppdrag av Transportstyrelsen att utöka VTI:s tidigare modellarbete gällande plankorsningsolyckor genom att lägga till information från ytterligare några år samt att undersöka möjligheterna till att genomföra fördjupade analyser utifrån Transportstyrelsens data.

Studien förväntas att bland annat kunna svara på hur olycksrisken ändras om plankorsningar byggs bort och den förväntade förändringen i samhällsekonomisk kostnad om en plankorsning byggs bort.

Korrigering

Korrigering av s. 20-21

Utgiven 2017-12-11