×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Växjö flygplats betydelse för den regionala utvecklingen

Växjö flygplats betydelse för den regionala utvecklingen

En rapport gjord i samverkan med Länsstyrelsen i Kronobergs län, där man sökt finna svar på vilken betydelse en flygplats har för utvecklingen inom regionen. Växjö flygplats var fallstudie.

Utgiven 2000-12-01