Transportstyrelsens strategi för svensk luftfart

Transportstyrelsens strategi för svensk luftfart

Strategin syftar till att skapa beredskap för att möta olika möjliga framtidsscenarier och att tydliggöra förutsättningarna för att nå de transportpolitiska målen.

Utgiven 2013-05-03