Säkerhetsöversikt luftfart 2020

Den här rapporten är Transportstyrelsens säkerhetsöversikt inom luftfarten för år 2020.

Säkerhetsöversikt luftfart 2020

Rapporterade händelser som inträffade under 2020 presenteras och jämförs med de föregående åren. Vi ser alltjämt en hög säkerhetsnivå, men olyckorna har blivit något fler inom allmänflyget.

Utgiven 2021-07-02