Säkerhetsöversikt luftfart 2019

Den här rapporten är Transportstyrelsens säkerhetsöversikt inom luftfarten för år 2019.

Säkerhetsöversikt luftfart 2019

Rapporterade händelser som inträffade under 2019 presenteras och jämförs med de föregående åren. Säkerheten inom luftfarten är fortsatt hög, men det gäller att utveckla säkerhetsarbetet i takt med annan utveckling i branschen för att bibehålla de låga talen för olyckor, omkomna och skadade.

Utgiven 2021-01-26