Transportstyrelsens omvärldsanalys inom sjö- och luftfart 2018 och framåt

Transportstyrelsens omvärldsanalys inom sjö- och luftfart 2018 och framåt

Sjö- och luftfartsavdelningen inom Transportstyrelsen gör varje år en omvärldsanalys med fokus på de närmaste tre åren. Syftet med omvärldsanalysen är att bidra till en ökad helhetssyn inom avdelningen där vi skapar förutsättningar för en gemensam bild av vad framtiden kan bära med sig.

Utgiven 2017-09-15