State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities 2016

Transportstyrelsen har under augusti 2016 uppdaterat "State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities" och skickat denna till ICAO. Den tidigare versionen av State Action Plan togs fram 2015.

State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities 2016

 Bakgrunden till State Action Plan är ICAO Resolution 38-18 som uppmanar staterna att ta fram en "State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities" och i denna visa åtgärder och policies som staten genomför för att minska koldioxidutsläppen från det internationella flyget samt även vilka utsläppsminskningar åtgärderna beräknas ge.

Planen visar åtgärder som Sverige är delaktiga i eller som Sverige genomför för att minska CO2-utsläppen från flyget. Planen består av en gemensam del för Europa (ECAC-området) och en nationell del för Sverige.

Utgiven 2016-08-20