Sjösäkerhetsplan

Sjösäkerhetsplan

Det här är Transportstyrelsens första sjösäkerhetsplan där myndigheten har sammanställt identifierade sjösäkerhetsrisker tillsammans med de åtgärder som ska genomföras för att minska de identifierade riskerna. De listade riskerna och åtgärderna är inte en komplett lista utan planen ska ses som ett första steg till att ge en överblick över Transportstyrelsens arbete med sjösäkerhet.

TSG 2022-9672.

Utgiven 2023-06-13