Redovisning regeringsuppdrag - miljöstyrande start- och landningsavgifter

Redovisning regeringsuppdrag - miljöstyrande start- och landningsavgifter

Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för miljödifferentierade avgifter för luftfarten. Transportstyrelsen föreslår att regeringen kompletterar den nationella förordningen om flygplatsavgifter med krav på klimatdifferentiering av flygplatsavgifter. På så sätt kan klimatstyrande avgifter införas på Sveriges största flygplatser.

Utgiven 2020-06-30