Passagerarprognos 2023-2029, höst

Passagerarprognos 2023-2029, höst

Prognoser över antal passagerare tas fram för att utgöra underlag för Transportstyrelsens avgiftssättning, men också för att ge omvärlden myndighetens bedömning av flygtrafikens utveckling på kort och medellång sikt. 

TSL 2023-2439

Utgiven 2023-09-29