Luftfartsmarknadens utmaningar - En rapport om effekter av pandemin covid-19

Luftfartsmarknadens utmaningar - En rapport om effekter av pandemin covid-19

Rapporten syftar till att beskriva och diskutera aktuella trender på luftfartsmarknaden mot bakgrund av den pågående pandemin covid-19.

Utgiven 2021-02-22