Luftfart 2018

/link/cfd29640b6604eabadc055dafef8ad22.aspx

Trafikanalys har ansvaret att med officiell statistik beskriva luftfarten i Sverige och dess utveckling. Vårt mål är att statistiken ska vara intressant och användbar för en bred skara användare. Årsrapporten innehåller statistik som beskriver luftfartsverksamheten i Sverige. Uppgifterna kommer från de statliga, kommunala och privata flygplatserna, flygplansägare, samt flygbolag.

Luftfart 2018 (Trafikanalys webbplats)

Utgiven 2019-03-27