Kartläggning av sociala villkor för flygande personal

Kartläggning av sociala villkor för flygande personal

Liberaliseringen av den europeiska flygmarknaden med start i början av 1990-talet resulterade i en intensifierad konkurrenssituation på flygmarknaden, särskilt mellan de traditionella nätverksbolagen och de nya lågkostnadsbolagen. Lågkostnadsbolagen har sedan 1990-talet kontinuerligt ökat sina marknadsandelar genom att erbjuda lägre biljettpriser och fler direktlinjer. Genom detta tvingades alla flygbolag att arbeta för att minska sina kostnader och hitta nya, billigare lösningar kring exempelvis leasing och personal- och administrationskostnader.

Personalkostnader utgör en av de största kostnadsposterna för flygbolag och för att minska de kostnaderna har många flygbolag introducerat nya typer av anställningsformer och nya sätt att organisera verksamheten för den flygande personalen. Exempelvis kan flygbolag i dag anlita bemanningsföretag som ansvarar för rekrytering och anställning av den flygande personalen, vilket innebär en lägre kostnad jämfört med om de själva skulle genomföra rekryteringen. Det förekommer även andra anställningsformer där den flygande personalen är egenföretagare och förhandlar själva med antingen bemanningsföretag eller flygbolag.

Denna rapport undersöker den flygande personalens upplevelser av sina sociala villkor genom att kartlägga tidigare genomförda studier på området. Rapporten redogör också för de samverkansinspektioner som Transportstyrelsen har genomfört tillsammans med Arbetsmiljöverket där nio flygbolag besöktes.

Utgiven 2020-08-31