Internationell luftfartsreglering och Sveriges och EU:s luftfartsavtal

Internationell luftfartsreglering och Sveriges och EU:s luftfartsavtal

Luftfartspolitiken har många dimensioner och grunderna till den internationella luftfarten lades till stor del under tidigt 1900-tal. Grunder som speglar luftfartspolitiken än i dag även om mycket har förändrats. Luftfarten har hela tiden präglats av att utgöra en statlig angelägenhet, där trafiken i luftrummet kontrolleras av den stat som luftrummet tillhör. Den säkerhetsmässiga regleringen har länge präglats av harmonisering genom ICAO1, där ytterligare steg har tagits inom EU. Den marknadsmässiga regleringen går generellt mot mer och mer liberalisering. Samtidigt spelar konkurrensvillkor och sociala villkor samt miljöaspekter en allt större roll i den fortsatta utvecklingen.

Utgiven 2016-10-06