State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities 2018

State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities 2018

Bakgrunden till State Action Plan är ICAO Assembly Resolution 39-2 som uppmanar staterna att ta fram en "State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities" och i denna visa åtgärder och policies som staten genomför för att minska koldioxidutsläppen från det internationella flyget samt även vilka utsläppsminskningar åtgärderna beräknas ge. Sverige har tagit fram liknande planer 2012 och 2015.

Planen visar åtgärder som Sverige är delaktiga i eller som Sverige genomför för att minska CO2-utsläppen från flyget. Planen består av den gemensam del för Europa (ECAC-området) och en nationell del för Sverige.

Utgiven 2018-06-30