Högre avgifter för systemkritisk infrastruktur inom luftfarten

Vilka effekter ger det på luftfartsmarknaderna och för de transportpolitiska målen?

Högre avgifter för systemkritisk infrastruktur inom luftfarten

Den här studien är en fristående fortsättning på den sammanställning som Transportstyrelsen gjorde om hur luftfartssektorn har påverkats av effekterna av pandemin Covid-19 (Luftfartsmarknadens utmaningar). 

I den här analysen har Transportstyrelsen fokuserat på de avgiftssystem som administreras av myndigheten.

Utgiven 2021-07-26