Grönare transporter - En jämförelse mellan flygbolags och rederiers möjligheter att minska sina utsläpp

Grönare transporter - En jämförelse mellan flygbolags och rederiers  möjligheter att minska sina utsläpp

Det finns tydliga politiska ambitioner om att såväl sjö- som luftfarten ska minska sina utsläpp av växthusgaser. En central fråga är hur omställningsarbetet ska finansieras. För att flygbolag och rederier ska kunna arbeta med utsläppsminskande åtgärder krävs en trygg ekonomisk grund att stå på, en grund som skakats om ordentligt i och med en global pandemi och ett för närvarande osäkert världsläge.

Transportstyrelsen har i två olika rapporter (2021 och 2022) lyft fram hur rederier respektive flygbolag upplever sina ekonomiska möjligheter att minska sina utsläpp. Detta PM är en jämförande analys av de två rapporterna med syfte att belysa skillnader i sjö- och luftfartens aktörers möjligheter att bidra till omställningsarbetet och vad sådana skillnader kan bero på.

Utgiven 2022-06-16