Geografisk tillgänglighet med flyg – En jämförelse mellan 2019 och 2020

Geografisk tillgänglighet med flyg – En jämförelse mellan 2019 och 2020

Årets sammanställning visar på stora försämringar för såväl tillgängligheten som åtkomligheten jämfört med 2019, och det gäller för både inrikes- och Europatrafiken. Försämringen beror uteslutande på en drastisk minskning av utbudet till följd av den pågående pandemin.

Utgiven 2021-02-08