Geografisk tillgänglighet med flyg - En jämförelse mellan 2021 och 2022

Geografisk tillgänglighet med flyg  - En jämförelse mellan 2021 och 2022

Med utgångspunkt från tidtabellsuppgifter för en utvald dag (i vecka 47 respektive år) har det för de undersökta flygplatserna beräknats hur lång tid det är möjligt att vistas på destinationsorten vid ett dagsbesök.

Utgiven 2023-01-16