Flygtrafikstatistik kvartal 1/2017

Flygtrafikstatistik kvartal 1/2017

Under årets första kvartal ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 5,7 % jämfört med samma period under 2016, och uppgick till drygt 8,1 miljoner. Ökningen motsvarar i runda tal 440 000 fler passagerare. Av de 8,1 miljonerna var 1,9 miljoner inrikespassagerare och 6,2 miljoner utrikes. Utrikestrafiken ökade 5,8 % och inrikes med 5,2 %.

Utgiven 2017-04-18