Flygtrafikstatistik kvartal 4/2018

Flygtrafikstatistik kvartal 4/2018

Jämfört med samma period 2017 så minskade antalet passagerare på de svenska flygplatserna i år med 1 %, och uppgick till närmare 9,1 miljoner. Minskningen motsvarar i runda tal 95 000 färre passagerare. Av de cirka 9,1 miljonerna var 7 116 000 utrikespassagerare och 1 977 000 inrikes.

Utgiven 2019-01-24