Flygtrafikstatistik kvartal 3/2018

Flygtrafikstatistik kvartal 3/2018

Under årets tredje kvartal uppgick antalet passagerare på de svenska flygplatserna till 11,1 miljoner, det är i det närmaste samma antal som under motsvarande period 2017. Antalet utrikespassagerare ökade med 1,1 % och uppgick till drygt 9,3 miljoner. Antalet inrikespassagerare däremot minskade och uppgick till 1,8 miljoner, det är en minskning med 3,6 %.

Utgiven 2018-10-18