Flygtrafikstatistik kvartal 3/2017

Flygtrafikstatistik kvartal 3/2017

Under årets tredje kvartal ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 7,6 % jämfört med samma period under 2016, och uppgick till 11,1 miljoner. Ökningen motsvarar i runda tal 780 000 fler passagerare. Av de 11,1 miljonerna var 1,87 miljoner inrikespassagerare och 9,23 miljoner utrikes.

Utgiven 2017-10-16