Flygtrafikstatistik kvartal 3/2019

Flygtrafikstatistik kvartal 3/2019

Under perioden juli-september minskade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 2,5 procent. Minskningen motsvarar 282 000 färre passagerare jämfört med samma period 2018. Den största delen av minskningen står inrikestrafiken för, som minskade med närmare 9 procent. För utrikestrafiken var minskningen 1,3 procent.

Utgiven 2019-10-23