Flygtrafikstatistik kvartal 2/2021

Flygtrafikstatistik kvartal 2/2021

Under årets andra kvartal uppgick antalet passagerare på de svenska flygplatserna till drygt 1,4 miljoner. Jämfört med samma period 2020 är det en ökning med 1,14 miljoner passagerare, vilket motsvarar en ökning med 406 %. Trots den stora ökningen är antalet litet i förhållande till ett "normalår", under t.ex. 2019 var antalet passagerare cirka 10,2 miljoner under samma period.

Utgiven 2021-08-10