Flygtrafikstatistik kvartal 1/2020

Flygtrafikstatistik kvartal 1/2020

Under årets första kvartal uppgick antalet passagerare på de svenska flygplatserna till 6,16 miljoner. Jämfört med samma period under 2019, är det en minskning med 24 procent. Minskningen motsvarar i runda tal 2 miljoner färre passagerare. Av de 6,16 miljonerna var 1,25 miljoner inrikespassagerare och drygt 4,9 miljoner utrikes. 

Utgiven 2020-04-28