Flygtrafikstatistik kvartal 1/2019

Flygtrafikstatistik kvartal 1/2019

Under årets första kvartal minskade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 4,4 % jämfört med samma period under 2018, och uppgick till 8,1 miljoner. Minskningen motsvarar i runda tal 380 000 färre passagerare. Av de 8,1 miljonerna var 1,75 miljoner inrikespassagerare och närmare 6,36 miljoner utrikes. Utrikestrafiken minskade med 4,1 % och inrikes med 5,6 %.

Utgiven 2019-04-16