Flygtrafikstatistik 2023

Flygtrafikstatistik 2023

Antalet passagerare på de svenska flygplatserna för helåret 2023 summeras till 29,8 miljoner, att jämföra med 25,3 miljoner under 2022. Det återstår dock en hel del att hämta hem innan trafiken är tillbaka till hur det var före pandemin. I jämförelse hur det var året före pandemin, det vill säga 2019 så motsvarar de 29,8 miljonerna cirka 79 % av det årets passagerarantal.

TSL 2024-264

Utgiven 2024-01-16