Behovsstyrd hinderbelysning för vindkraftverk

En jämförelse mellan nationella och internationella krav

Behovsstyrd hinderbelysning för vindkraftverk

Denna rapport redogör för svenska och internationella krav på hindermarkering av vindkraftverk samt hur kraven på hindermarkering av vindkraftverk samt tillämpning av behovsstyrd hinderbelysning skiljer sig åt mellan europeiska länder. Vidare förklaras även hur den nationella modellen för samutnyttjande av det svenska luftrummet påverkar möjligheterna till att tillämpa behovsstyrda system för hinderbelysning.

Utgiven 2021-12-06