Luftfart 2002

Luftfart 2002

Statistisk sammanställning som beskriver flygets utveckling. Årsboken innehåller statistik som beskriver luftfartsverksamheten i Sverige.
Uppgifterna kommer i huvudsak från Luftfartsverkets olika verksamhetssystem men också från kommunala och privata flygplatser samt flygbolag. 

Utgiven 2003-05-15