Analys av en ökad risk för ekonomitankning till följd av införande av en nationell skatt på fossilt flygfotogen vid kommersiella resor

Transportstyrelsens avrapportering i regeringsuppdraget Fi2020/01022/S2.

Analys av en ökad risk för ekonomitankning till följd av införande av en nationell skatt på fossilt flygfotogen vid kommersiella resor

Den här rapporten är Transportstyrelsen avrapportering av regeringsuppdraget Fi2020/01022/S2 som myndigheten har fått tillsammans med Skatteverket. Regeringen har genom uppdraget gett Transportstyrelsen i uppgift att utreda hur stor risken för en ökad ekonomitankning är till följd av införande av en nationell skatt på fossilt flygfotogen på kommersiella flygresor.

Utredningen har genomförts av en arbetsgrupp inom Transportstyrelsen. Inom ramen för uppdraget har Transportstyrelsen uppdragit Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att genomföra teoretiska beräkningar på risk för ekonomitankning. Myndigheten har också varit i kontakt med representanter inom flyg- och bränslebranschen för att inhämta betydelsefulla uppgifter. Transportstyrelsen vill härmed tacka alla som bidragit till denna rapport.

Bilagor

Bilaga 1 - TSL 2020-2218

Utgiven 2020-09-30