Svensk Flygplatsräddningstjänst

Svensk Flygplatsräddningstjänst

Stuien är framtagen inom ramen för Luftfartsstyrelsens bearbetning av föreskrifter för flygplatser vad gäller räddningstjänst. Studien sammanfattar de fakta som samlats in och vilka slutsatser som kan dras utifrån dessa. Med hänsyn till det fåtal haverier som har inträffat under den begränsade tidsperioden kan inte studien ensam utgöra underlag för en diskussion om räddningstjänstens omfattning vid flygplatser.

Utgiven 2008-12-01