Skärmflyg - haveri med flygskärm

Skärmflyg - haveri med flygskärm

Olyckan orsakades av att skärmen fastnade i en spiralrörelse som inte hävdes. Den totala flygvikten översteg de certifierade gränserna för skärmens klassificering vilket sannolikt bidrog till att etablera och kvarhålla skärmen i spiralrörelsen.

Utgiven 2007-10-04