Skärmflyg - analys av haverier 2001-2006

Skärmflyg - analys av haverier 2001-2006

Antalet haverier inom skärmflyget uppvisar en ökande trend under perioden 2001 – 2006. De flesta haverier sker inom skolflygning och analysen visar att dessa kan härledas till förmågan att hantera skärmen. Statistiken visar att medelålders män är överrepresenterade i haverier. För att få svar på hypotesen om åldern har en inverkan behöver mer analyser göras.

Utgiven 2007-07-02