×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Sårbarhetsanalys av rullbanor och flygplatsers dagvattensystem

Sårbarhetsanalys av rullbanor och flygplatsers dagvattensystem

Luftfartsstyrelsen fick i regleringsbrevet för budgetåret 2008 regeringens uppdrag att göra en sårbarhetsanalys av banors förändrade bärighet på grund av förändrade förhållanden avseende tjäle och grundvatten samt att kartlägga behovet av en tidigareläggning av renovering av flygplatsers dagvattensystem utifrån framtida ökad nederbörd.

Utgiven 2008-09-26