Säkerhetsutvecklingen år 2004

Säkerhetsutvecklingen år 2004

År 2003 blev, från säkerhetssynpunkt, ett varierande år för svensk luftfart. Inom linjefart och chartertrafik inträffade endast ett haveri, och det utan personskador. För att flygsäkerhetsmålet ska kunna uppnås får högst två haverier inträffa före utgången av 2007.

Utgiven 2005-01-30